Varumärke

Strategi & Positionering • Budskapsplattform • Grafiska element

Det viktiga är vad andra tycker

Ett varumärke är alla associationer som är kopplade till ett företagsnamn, en tjänst eller en produkt. Det betyder att det är summan av de upplevelser och erfarenheter som människor får i kommunikationen med företaget som avgör om varumärket blir starkt; Det vill säga välkänt, tydligt och positivt laddat. Vi hjälper dig gärna till rätt profil och position på marknaden. Tillsammans skapar vi lönsamhet och ett varumärke som blir hållbart över tid.

Så här jobbar vi med varumärken

Strategi

Vi går tillsammans igenom företagets mission och vision. Varför finns ni? Vad strävar ni efter? Och vad motiverar er? Vi formulerar ert varumärkeslöfte, tydliggör kärnvärden och definierar målgrupper.

Positionering

Var står ni idag? Och vart vill ni? Vi lokaliserar er position på marknaden gentemot era konkurrenter och sätter upp såväl kort- som långsiktiga mål med en tydlig riktning.

Budskapsplattform

Vet ni vad ni ska kommunicera? Och hur ni ska göra det? Utifrån er affärsidé skapar vi en budskapsplattform som gör det enkelt att kommunicera tydligt, enhetligt och genomtänkt i olika sammanhang. Tydlighet skapar förtroende och förtroende ger i förlängningen nya kunder.

Visuell identitet

…är ert företags personlighet och ska tala om vilka ni är, skapa stolthet och visa vart ni är på väg. Med tydlighet och självklarhet skapas igenkänning och en positiv känsla hos kunder och samarbetspartners. En stark visuell identitet skapas utifrån en väl genomarbetad grafisk profil.

Grafisk profil

Den grafiska profilen är en pusselbit i en helhet som ska harmonisera med varumärkesstrategin, målgruppens behov och vad ni erbjuder. Vi tar fram  passande typsnitt, färger och bildspråk som också kan dokumenteras i en grafisk manual vilken bland annat innehåller mallar och förklaringar på hur de grafiska elementen ska användas.

Logotyp

Logotypen är grunden till er grafiska profil och den symbol kring vilken ni kommer bygga ert varumärke. Den ska i färg och form tydligt kommunicera vad ni står för och skapa relationer. Vi designar en logotyp som fungerar i många olika sammanhang och håller i längden.

Vill du veta mer?