fbpx

Varumärkesstrategi

Det viktiga är inte vad du säger om dig själv utan vad andra säger om dig!

Ett varumärke är alla associationer som är kopplade till ett företagsnamn, en tjänst eller en produkt. Det betyder att det är summan av de upplevelser och erfarenheter som människor får i kommunikationen med företaget som avgör om varumärket blir starkt; Det vill säga välkänt, tydligt och positivt laddat. Vi hjälper dig gärna till rätt profil och position på marknaden. Tillsammans skapar vi lönsamhet och ett varumärke som blir hållbart över tid.

Strategi

Vi går tillsammans igenom företagets mission och vision. Varför finns ni? Vad strävar ni efter? Och vad motiverar er? Vi formulerar ert varumärkeslöfte, tydliggör kärnvärden och definierar målgrupper.

Positionering

Vi går tillsammans igenom företagets mission och vision. Varför finns ni? Vad strävar ni efter? Och vad motiverar er? Vi formulerar ert varumärkeslöfte, tydliggör kärnvärden och definierar målgrupper.

Budskapsplattform

Vet ni vad ni ska kommunicera? Och hur ni ska göra det? Utifrån er affärsidé skapar vi en budskapsplattform som gör det enkelt att kommunicera tydligt, enhetligt och genomtänkt i olika sammanhang. Tydlighet skapar förtroende och förtroende ger i förlängningen nya kunder.