fbpx

Vad betyder UX och UI?

Två vanliga begrepp när det kommer till att designa hemsidor är UX och UI. Begreppen är nära besläktade med varandra och spelar båda en avgörande roll för hur din hemsida uppfattas och används. Så vad betyder egentligen UX och UI och hur påverkar det ditt företags hemsida?   

UX är en förkortning av User Experience och handlar om interaktionen mellan en användare och en hemsida. Målet med UX är att maximera hur du använder en hemsida med minsta möjliga friktion eller fundering för att göra interaktionen så enkel och effektiv som möjligt. Exempel på detta kan vara strategiska placeringar av knappar och symboler som underlättar för dig när du är inne på en hemsida.

UI står för User Interface och innefattar hur hemsidan kommer se ut och uppfattas av användaren. Inom UI anpassas färger, ljus, kontrast, format på grafiska element, bilder, typsnitt och textformatering för att fånga intresset hos hemsidans användare. Att ha ett fungerande gränssnitt som samtidigt tilltalar ögat är därför viktiga aspekter inom UI.

För att sammanfatta fokuserar UX på hur du använder en hemsida och UI på hur hemsidan ser ut.

Vill du förbättra användarvänligheten och utseendet på din hemsida?

Välkommen att höra av dig till oss på AR2!