fbpx

Svenskarna och internet 2020

”I Sverige år 2020 har digitaliseringen fått visa vad den går för, och internet har varit en ovärderlig hjälp under pandemin.”

Så inleds rapporten Svenskarna och internet 2020, som kom idag, och man menar att både privatpersoner och företag, som ställt om och lärt sig utnyttja digitaliseringen, har haft stor nytta av tekniken, både när det kommer till att skapa nya affärsmöjligheter och för att upprätthålla kontakt med släkt och vänner. Zoom-afterwork, facetime-släktträff och virtuellt museibesök är företeelser som för ett år sen var svåra att förställa sig, men som nu är vardag.

En stor ökning i internetanvändandet ses framför allt bland pensionärerna som tagit en självklar plats på de digitala plattformarna. För pensionärer 76 år och äldre har facebook-användandet ökat med ca 10 % och drygt hälften av 66 – 75 åringarna använder sociala medier minst en gång varje dag. Många säger också att de vill fortsätta ägna sig åt digitala aktiviteter även efter pandemin. Så den där flugan… Den är definitivt större än någonsin! 😃

Läs mer om rapporten på www.svenskarnaochinternet.se