fbpx

Smarketing. Vad angår det dig?

I en digital värld har kundens köpbeteende förändrats väsentligt. Men har vi förändrat vårt säljbeteende i samma takt? Hur möter vi kunden som idag gör större delen av sin köpresa på nätet?

Förr sökte man som kund upp en säljare för att formulera sitt problem och få svar på sina frågor liksom förslag på lösningar. Idag googlar man lätt fram både information, tester och omdömen på nätet vilket gör att man är mycket påläst och ofta har formulerat både sin problemställning och dessutom hittat en lösning, redan innan man kontaktar en säljare. Och att förändra kundens övertygelse om att en annan lösning är bättre eller att grundproblemet egentligen är ett annat är inte det enklaste.

Smarketing handlar om att vara närvarande redan i kundens sökningar, vägleda i den digitala köpprocessen så att ni har samma bild av såväl problem som lösning när det kommer till ett köpbeslut. Det handlar om att utnyttja både sälj-och marknadsavdelningarnas kompetens och resurser för att nå företagets mål. Att organisera er kring – och fokusera på – kunderna, de som faktiskt gör att ni finns till, ger er förtroende och rekommenderar er till sina nätverk vilket i sin tur leder till nya kunder och mer försäljning.

Att implementera smarketing i din organisation kan leda till:

• Fler affärsmöjligheter genom att kraften i både marketing och sälj kombineras.

• Ökad ROI (return of investement) då fler kvalificerade leads betyder fler affärer.

• Möjlighet att skala upp eftersom den noggranna dokumenteringen som krävs bidrar till enkel repeterbarhet.

Vi på AR2 är experter på både sälj och marknadsföring och genom att anlita oss som din externa kommunikationsavdelning kan du koncentrera dig på din allra viktigaste säljkanal – dina kunder. De som sprider ditt goda budskap som ambassadörer i sin omgivning när de är nöjda. Hur kan vi hjälpa dig?