fbpx

SEO i all ära, men vad är SEA och SEM?

I en av våra tidigare ARtiklar berörde vi begreppet SEO (sökordsoptimering) och varför det är viktigt att du som företagare använder denna teknik för att synliggöra din hemsida i sökmotorernas organiska sökresultat.

Även om SEO utgör en stor del av marknadsföring via sökmotorer finns det ytterligare delar som är viktiga att hålla koll på, däribland SEM (sökmotorsmarknadsföring) och SEA (sökmotorsannonsering).

Men vad innebär då dessa begrepp och hur hänger det ihop med SEO? Häng med!

Vad är SEA?

SEA eller Search Engine Advertising (sökmotorsannonsering) omfattar alla olika sätt du kan betala för att annonsera i en sökmotor, t.ex. Google. När du annonserar via Google gör du det via Google Ads som går ut på att du betalar per klick (PPC – Pay Per Click) på viktiga sökord för just ditt företag. Detta innebär att du själv kan välja vad som ska stå i annonsen och att du sedan väljer det maximala beloppet du är villig att betala för ett klick på din annons.

Vad är SEO?

SEO som står för Search Engine Optimization (sökmotorsoptimering) omfattar det arbete du lägger ner för att få din webbplats att hamna så högt upp som möjligt i sökmotorernas resultatsida (SERP – Search Engine Result Page). Oftast vill man synas på förstasidan av sökresultaten och gärna bland topp 5 men detta är ingenting man kan betala för att åstadkomma. Istället är det sökmotorns algoritmer som värderar din webbplats i jämförelse med andra och på så sätt bestämmer vart du hamnar i sökresultatet utifrån specifika söktermer.

Ofta pratar man om att förbättra sitt organiska sökresultat vilket syftar på just det arbete du lägger ner på att hamna högt upp i sökmotorns sökresultat.

Vad är SEM?

Search Engine Marketing (SEM) eller sökmotorsmarknadsföring på svenska innebär att man marknadsför sitt företag med hjälp av sökmotorer, oavsett om man betalar för det (SEA) eller jobbar aktivt med sin webbplats för att hamna högt upp i det organiska sökresultatet (SEO). Man kan därför säga att SEM är ett samlingsbegrepp för all marknadsföring via sökmotorer, eller enkelt uttryckt: SEM = SEA + SEO.

Vill du dra nytta av fördelarna med SEO, SEA och SEM i ditt företag? Vi hjälper dig!
Välkommen till AR2!