fbpx

Heja kreativiteten!

Idag är det världsdagen för kreativitet och innovation. En dag att fira!
I NE stå det: ”kreativitet (bildning till latin creʹo ’skapa’, ’frambringa’), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.”
Nya sätt, nya vinklar – och nya resultat.
Det är det som driver oss. Vad kan vi kreera åt dig?