Svenskarna och internet 2019

I tisdags släpptes Internetstiftelsens årliga studie ”Svenskarna och internet”. Studien visar hur vi svenskar förhåller hos till vårt användande av internet och bygger på svar från intervjuer med 2706 personer som gjordes mellan februari och mars i år.

 

I årets rapport framgår det att 83 % av svenska internetanvändare använder sociala medier men för första gången sedan 2010 har ökningen avstannat. Den dagliga användningen ligger på 65 % vilket är en ökning med 2 % från föregående år. Facebook, Instagram och Snapchat är fortsatt de största plattformarna på sociala medier även om tillväxten även där har avtagit.

 

Nytt för i år är även att Internetstiftelsen rapporterar om meningsfullhet i relation till sociala medier. Resultaten visar att 24 % av användarna finner sin tid på sociala medier som meningsfull, 40 % anser att den inte är det och 36 % ställer sig neutrala i frågan.

 

Vad innebär då detta?

 

Resultaten belyser vikten av värdefullt och genuint innehåll. Det är ingen nyhet att engagerande innehåll är avgörande på sociala medier och resultaten tyder på att företag behöver jobba mer på att producera kvalitativt innehåll till sina mottagare. Ju mer information och innehåll som finns tillgängligt på sociala medier desto mer engagerande och riktat måste innehållet vara för att inte försvinna i bruset.

 

Vill du stå ut från bruset med ditt företags sociala medier?

 

Kontakta oss på AR2 så hjälper vi dig!

 

Här kan du läsa studien i sin helhet.