Lanseringen av Finspång Fiber

Finspång Fiber AB drivs av att bygga infrastruktur som skapar nytta för samhället. Att vägar, telefon- och elnät är till för alla är en självklarhet. Fibernät är en lika viktig del och att bygga ett öppet nät med möjlighet till sund konkurrens gynnar invånarna och i förlängningen även hela bygden och dess framtid.

Finspång Fiber behövde hjälp med att profilera sig och nå ut med sitt erbjudande. För att kunna starta igång arbetet i och runt Finspång behövdes en hög anslutningsgrad och vi på AR2 Reklambyrå fanns med från början och skapade en kampanj för att lyfta vikten av ett väl fungerande fibernät även på landsbygden och av den långsiktiga nyttan av att välja det alternativ som i första hand bygger för samhällets framtid. Vi skapade en profil och ett budskap, en logotyp och en webbsida. Vi byggde en intresseanmälanfunktion och såg till att det gick ut inbjudan till informationsträffar både som direktreklam och som annonser i olika kanaler samt ordnade med presentationsmaterial.

Finspång Fiber brinner för sin bygd och för att framtidens teknik ska vara tillgänglig för alla. Långsiktighet, närhet och trovärdighet är värderingar som även vi på AR2 Reklambyrå skriver under på.

vykort utskick
finspång fiber affisch
BeställareFinspång Fiber AB
UppdragTryckt media / Webb / Logotyp
Hemsidawww.finspangfiber.se

Vill du också ha hjälp med lanseringen? Skriv till oss!