Uppdrag

Färger
Logotyp
Tryck 
Mässmonter 

Global Forester

Global Forester är en applikation som hjälper skogsägare över hela världen att, på ett smart och effektivt sätt, kartlägga och inventera sina bestånd. Applikationen har ett eget visuellt uttryck men går i linje med det grafiska uttryck vi tidigare skapat åt IT-bolaget Per & Per, som utvecklat appen.

Logotyp

Logotypen har samma form som IT-bolaget Per & Per, men har sin egen gröna färg. En färg som minner om skog och natur, men som också leder tankarna till miljö och hållbarhet.

Färger

Annonsfilm

Inför deras besök på utomhusmässan Elmia Wood tog vi även fram en annonsfilm som de rullade på en TV-skärm i montern. 

Tryck

Till utomhusmässan Elmia Wood behövdes trycksaker för att komplettera de drönaruppvisningar som skulle genomföras i montern. Under en workshop tog vi tillsammans med kunden fram ett koncept som skulle se till att den nylanserade applikationen fanns kvar på besökarnas näthinna även efter mässan. Vi tryckte upp beachflaggor, landningsplattor för drönarna, dragspelsfoldrar, stora QR-koder, montervägg, gatupratare och profilkläder. En helhetsleverans med andra ord!

Vad vill du ha hjälp med? Skriv till oss!